Förebygg ohälsa

Nyttig matVi kan påverka vår hälsa genom våra levnadsvanor. Det är oftast inte stora och revolutionerande livsförändringar som krävs för ett större välmåeende. Ofta räcker det med att ändra på mindre detaljer som till exempel att öka sin vardagsmotion.

Våra levnadsvanor påverkar vår hälsa i större utsträckning än vad vi kanske är riktigt medvetna om. Världs Hälso Organisationen anser att 80 procent av alla stroke och kranskärlssjukdomar skulle kunna undvikas med med sunda levnadsvanor. De tror också att typ- 2 diabets skulle kunna fördröjas eller förebyggas på samma sätt. Även risken för att drabbas av prostatacancer tros minska med hjälp av sunda levnadsvanor.

Det är angeläget att se över sina levnadsvanor av flera olika anledningar. Dels för bättre hälsa men även för att få en bättre livskvalitet. En stark och välmående kropp i god kondition orkar njuta mer av tillvaron. Att våra kostvanor påverkar vår vikt är som bekant inte en hemlighet. Men av olika anledningar kan det vara extra utmanande att bibehålla en sund kroppsvikt. Stress och arbeten där man sitter mest hela dagarna är faktorer som kan påverka vikten negativt. Genom att försöka ta sig tid till att lägga in lite vardagsmotion i dagsrutinerna kan man få goda effekter på både vikten och vårt psykiska välbefinnande.

Tips på vardagsmotion:

  • Klippa gräset
  • Gå i trappor
  • Skotta snö
  • Trädgårdsarbete
  • Leka med barn
  • Promenera till jobbet
  • Städa

Det räcker med att röra på sig 30 minuter om dagen så minskar man de hälsorisker som uppstår på grund av en stillasittande livsstil.

En välbalanserad kost ger den näring och energi som kroppen behöver. Genom att äta sådant som är hälsosamt, undvika att röka, motionera måttligt och dricka måttligt med alkohol kan vi enligt socialstyrelsens skrivelse, leva i genomsnitt fjorton år längre än vad vi skulle ha gjort med osunda vanor. Det finns flera olika typer av dieter och kostråd att välja på. Livsmedelsverket hemsida ger bland annat kostrekommendationer och information om olika kostinriktningar som till exempel matcirkeln och tallriksmodellen.