Hälsa

Hälsofaktorer

Hälsofaktorer

Om man vill må bra är det viktigt med en bra hälsa. För att uppnå en god hälsa är det viktigt att man vet vilka olika faktorer som påverkar hälsan och också på vilket sätt de påverkar hälsan. Några av de viktigaste hälsofaktorerna är bland annat mat, motion, sluta röka och sömn. Mat Maten och…

Vikten av god sömn

Vikten av god sömn

Att sova gott på natten är av största vikt av många orsaker. Säkerligen har alla någon gång drabbats av sömnbesvär. Man vill gärna komma tillrätta med problemen men om man inte vet orsakerna är det inte lätt. En god sömn påverkar en mängd kroppsliga funktioner. Påverkar hormonerna Dåligt med sömn sänker nivåerna av tillväxthormon och ökar…

Bra vinteraktiviteter

Bra vinteraktiviteter

En av de viktigaste delarna i att skapa en god hälsa är att röra på sig och göra aktiviteter man mår bra av. Genom att komma ut i friska luften, gärna under dagens ljusa timmar och göra en aktivitet man gillar bidrar verkligen till att skapa en god hälsa. Vi tänkte här ge lite tips…

Mindfullness

Mindfullness

Dagens vardag kan vara mycket påfrestande och det är idag lätt att bränna ut sig. Utbrändhet är en vanlig folkhälsosjukdom som det gäller att förhindra i största möjliga mån. Boven bakom utbrändheten är oftast stress av olika former. Då finns Mindfullness, ett verktyg att använda för att lära sig leva i nuet och lära känna…

Förebygg ohälsa

Förebygg ohälsa

Vi kan påverka vår hälsa genom våra levnadsvanor. Det är oftast inte stora och revolutionerande livsförändringar som krävs för ett större välmåeende. Ofta räcker det med att ändra på mindre detaljer som till exempel att öka sin vardagsmotion. Våra levnadsvanor påverkar vår hälsa i större utsträckning än vad vi kanske är riktigt medvetna om. Världs…

Sömn

Sömn

Hör du till dem som har svårt att komma till ro på kvällarna. Tankarna rusar och alla olösta problem pockar på uppmärksamhet. Klockans obönhörliga tickande ökar stressen och inte förrän inpå småtimmarna kommer den efterlängtade sömnen. Du är inte ensam. Sömnlöshet har blivit ett allt större problem de senaste åren. Vi behöver sova för att…