Behandla idrottsskador

kvinnlig instruktör

Små skador eller smärtor vid intensiv idrott är något som så gott som alla kan räkna med. Det viktiga är att veta hur man skall hantera detta när det uppstår och när man bör söka hjälp. 

Två typer av skador

Idrottsskadorna kan delas in i två olika typer. Den ena, som man kanske vanligtvis tänker på, är skador som har uppstått av direkt trauma. Det kan handla om sträckningar, benbrott eller blödningar. När något sådant händer krävs det att man agerar direkt och ibland även tar direkt kontakt med vården.

Den direkta behandlingen man bör ta till i dessa fallen brukar sammanfattas under förkortningen PRICE eller Protection, Rest, Ice, Compression och Elevation. Det handlar alltså om att först och främst om att avsluta aktiviteten man håller på med samt vila. När man väl har gjort det kan man börja behandla skadan, till exempel en sträckning med is, kompression och genom att höja upp kroppsdelen. Dessa är alla till för att minska blödningen och där med trycket och svullnaden där skadan har skett. Om skadan är väldigt smärtsam kan det ibland vara svårt att utesluta ett benbrott. Man bör då på direkten ta kontakt med vården.

Den andra typen av skada är en överbelastning som kan bero på felaktigt rörelsemönster eller hållning. Detta kan leda till en muskulär inflammation likt till exempel musarm eller tennisarmbåge.

Professionell hjälp

För att lösa speciellt de senare problemen kan man behöva vända sig till en naprapat som, något som finns över hela landet. Naprapater kan behandla en stor mängd olika problem, även de som inte är relaterade till idrotten. På grund av det så det kan vara väl värt att undersöka vilken hjälp som är relevant för just dig.

Att ta kontakt med en naprapat utesluter dock inte kontakt med den traditionella vården då dessa oftast samarbetar nära med varandra.